Tags : nhập code game steam

Hướng dẫn nhập code game Steam (CD KEY)

Cách 1 : Làm trên web Bước 1 : Đăng nhập Steam sau đó truy cập link:  https://store.steampowered.com/account/registerkey Bước 2 :  Điền key vào ô trống sau đó tích vào “I agree to the term …” -> Click “Continue“ Bước 3 :  Click “Done“ Cách 2 : Làm trên Steam Bước 1 : Đăng nhập Steam […]Read More