Hướng dẫn tìm nguyên liệu cho tất cả các nhân vật trong Genshin Impact (P2)

 Hướng dẫn tìm nguyên liệu cho tất cả các nhân vật trong Genshin Impact (P2)

Ở phần 2 này mình sẽ tổng hợp lại lịch mở Bí Cảnh Tinh Thông cùng với tuyến để farm nguyên liệu slot 4

Để xem nguyên liệu slot 3 của tất cả các nhân vật, các bạn có thể xem ở phần 1 tại đây.

Bảng sách bồi dưỡng Thiên Phú

Tuyến đường farm quái nguyên liệu slot 4

Fatui, Thủ Vệ Di Tích, Thợ Săn Di Tích và Thuận Sĩ Cicin

Hilichurls, Slime, Thuật Sĩ Cicin

Hilichurls, Thủ Vệ Di Tích, Slime, Pháp Sư Vực Sâu, Thuật Sĩ Cicin và Fatui

Một số boss khác bạn cũng có thể xem ở trong Bằng Chứng Mạo Hiểm, chúng sẽ không mất Resin để nhận thưởng.

Bảng Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

Vị trí Khoáng Sản

Mảnh Sắt Trắng, Pha Lê - Thiên Hành Sơn

Mảnh Sắt Trắng - Âu Tàng Sơn

Mảnh Sắt - Hổ Lao Sơn

Pha Lê, Sắt Trắng, Sắt - Phía dưới Khinh Sách Trang

Pha Lê, Sắt - Khánh vân Đỉnh

Divine emot1onS

Related post

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *