Hướng dẫn nhập code game Steam (CD KEY)

 Hướng dẫn nhập code game Steam (CD KEY)

Cách 1 : Làm trên web

Bước 1 :

Đăng nhập Steam sau đó truy cập link:  https://store.steampowered.com/account/registerkey

Bước 2 : 

Điền key vào ô trống sau đó tích vào “I agree to the term …” -> Click “Continue

Bước 3 : 

Click “Done

Cách 2 : Làm trên Steam

Bước 1 :

Đăng nhập Steam và chọn “Add a Game” -> “Activate a Product on Steam

Bước 2 : 

Click “Next” -> “I Agree” 

Bước 3 : 

Điền key -> Click “Next” -> Click “Finish

Công

Related post

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *