Hướng dẫn lấy link Offer và Public Inventory

 Hướng dẫn lấy link Offer và Public Inventory

Hướng dẫn lấy link Offer

Link offer giúp người khác có thể truy cập vào và mời bạn giao dịch

Bước 1:Mở steam, chỉ vào tên và chọn “Inventory”

Bước 2:Click vào “Trade offer”

Bước 3:Click vào phần “Who can send me Trade Offers?” và copy link như hình

Hướng dẫn mở public Profile ( Nếu Private thì người khác không gửi đồ qua được)

Bước 1 : Mở steam, chỉ vào tên và chọn mục “Profile”

Bước 2 :Click vào “Edit Profile”

Bước 3 : Vào tab “My Privacy Settings” -> Chỉnh tất cả về “Public”

Công

Related post

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *