Đừng bỏ lỡ 4 rương trong Bí Cảnh Truyền Thuyết Eula

 Đừng bỏ lỡ 4 rương trong Bí Cảnh Truyền Thuyết Eula

Giống với các Bí Cảnh cốt truyện nhân vật trước đây, một khi thoát ra sẽ không thể vào lại, vì vậy đừng quên nhận tất cả các rương sau khi hoàn thành nhé!

Rương thường

Ngay bên phải chỗ Fatui đầu tiên (ngay sau đoạn Cutscene)

Rương Thường

Bên trái ngay sau khi tiêu diệt 2 tên Pháp sư Fatui

Rương Cao Cấp

Sau khi hoàn thành bí cảnh, ngay bên phải sẽ có thêm 1 rương cao cấp nữa.

Rương Siêu Cấp

Chúc các nhà lữ hành sớm đưa Eula về đội!

Divine emot1onS

Related post

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *